Kursy z zakresu obsługi wózków widłowych

Głównym celem naszego kursu jest przygotowanie kandydatów do pracy w zawodzie operatora urządzeń transportu bliskiego. Zapoznajemy ich z aspektami technicznymi, prawnymi oraz z zasadami BHP, które obowiązują obsługującego wózek widłowy. Szkolenia na wózki widłowe, których obsługa jest coraz częściej wymaganą umiejętnością w rozwijających się firmach i renomowanych zakładach, przeprowadzamy w obrębie trzech kategorii.

Kursy

Oferujemy naukę obsługi wózków widłowych (jezdniowych) w kategoriach:

 • I WJO – wraz z obsługą urządzeń specjalizowanych,
 • II WJO – z wyłączeniem urządzeń specjalizowanych,
 • III WJO – z obsługą urządzeń prowadzonych i zdalnie sterowanych.

Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie i może podejść do egzaminu państwowego.

Sprzęt

Każde szkolenie prowadzimy na nowoczesnym sprzęcie:

 • jezdniowym,
 • wysokiego składowania,
 • unoszącym,
 • specjalizowanym,
 • naładownym.

Co z nami zyskasz?

Oprócz zaświadczenia, dzięki któremu podejdziesz do egzaminu państwowego, gwarantujemy Ci podczas niego możliwość korzystania ze sprzętu, który już znasz. Egzamin będzie przeprowadzony w naszym ośrodku. Podczas kursu zapoznasz się z teoretyczną stroną obsługi urządzeń, jak i nabędziesz praktycznych umiejętności.

wózek jezdniowy

 

wózek ciągnikowy

 

wózek wysokiego składowania

 

wózek unoszący

 

wózek specjalizowany

 

wózek naładowny

 

Jeśli szukasz rzetelnego szkolenia, po którym z łatwością zdasz egzamin państwowy, skontaktuj się z nami już teraz!

Kurs podstawowy na operatora wózków widłowych (IIWJO, III WJO)

PROMOCJA 250 zł*!

Kurs rozszerzony na operatora wózków widłowych (IIWJO, III WJO)

PROMOCJA 300 zł*!

Kurs na operatora wózków widłowych (I WJO)

600 zł*!

*umożliwiamy płatność ratalną bez konieczności pierwszej wpłaty

Dla osób, które posiadają już zaświadczenie o pozytywnym zakończeniu kursu i chcą przypomnieć sobie wiedzę jeszcze przed egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego mamy specjalną ofertę:

godzina lekcji teoretycznej 40 zł
godzina lekcji praktycznej 50 zł

Szkolenie obejmuje okres przygotowawczy kursantów, przygotowanie właściwej dokumentacji, organizację egzaminów przed państwową komisją Urzędu Dozoru Technicznego po przekazanie zaświadczeń kwalifikacyjnych Urzędu Dozoru Technicznego. W 2019 roku opłata za egzamin UDT wynosi 175 zł.

 

Przebieg szkolenia

Kurs przyszłych operatorów odbywa się dwuetapowo:

 • część teoretyczna, podczas której zapoznaje się z tematyką związaną z obsługą wózków widłowych oraz materiałami wymaganymi przez Urząd Dozoru Technicznego,
 • część praktyczna, kursant zdobywa manualne umiejętności obsługi wózków widłowych

Po ukończonym szkoleniu wydajemy zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz znajomość bezpiecznej wymiany butli gazowej w wózkach jezdniowych, które umożliwiają podejście do egzaminu państwowego. Chęć przystąpienia do egzaminu wymaga złożenia wniosku w oddziale Urzędu Dozoru Technicznego oraz uiszczenia opłaty, która na dzień dzisiejszy wynosi 175 zł. Egzamin odbywa się w naszej placówce na urządzeniach, które są dobrze znane kursantom.

 

Egzamin państwowy przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego

Po zdaniu egzaminu państwowego kursant otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne (czyli uprawnienia) wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Zaświadczenie kwalifikacyjne jest bezterminowe i obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W nowelizowanej obecnie ustawie o dozorze technicznym przewiduje się jednak wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych na okres 5 lat. O ile w okresie 5 lat operator będzie obsługiwał UTB łącznie przez okres minimum 2 lata uprawnienia zostaną mu przedłużone na okres następnych 5 lat, bez ponoszenia żadnych opłat.

egzamin-udt

Praca za granicą

Na terytorium Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, obowiązuje dyrektywa 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. na podstawie której uznawane są wzajemne uprawnienia.Na wniosek osoby, która potrzebuje potwierdzenia swoich kompetencji Firma MARKO może wydać również certyfikat międzynarodowy. Certyfikat jest ważny 5 lat.flaga-polska-ue

Warunki przyjęcia na kurs

 • ukończona szkoła podstawowa
 • ukończone 18 lat
 • świadectwo lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych
  (kursant może liczyć na naszą pomoc i pozyskać zaświadczenie u naszego lekarza zakładowego w siedzibie firmy)

Nie wymagamy:

 • prawa jazdy
 • orzeczenia psychologicznego
 • średniego wykształcenia

Preferujemy indywidualny tok nauczania, dzięki któremu całą uwagę poświęcamy jednemu kursantowi, a system dydaktyczny jest dostosowany do jego umiejętności i potrzeb. Spotkania ustalamy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17 oraz soboty od godzinach 9-13.

Czas trwania kursu na wózki widłowe wynosi w granicach 4-6 dni.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu

Udzielamy wszelkich informacji osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną. w zakładce Kontakt znajduje się formularz zgłoszeniowy wymagany u przyszłych kursantów.

MARKO

ul. Tęczowa 79-81
53-601 Wrocław
woj. Dolnośląskie
tel. 668 995 935
e-mail: szkolenianawozki@wp.pl
NIP: 8992494681