Kursy z zakresu obsługi podestów ruchomych, podnośników

Podstawowym celem kursu jest przygotowanie kursanta do pracy na stanowisku operatora podestów ruchomych, z zakresu obsługi podestów, ich budowy, zasad bezpiecznej eksploatacji oraz sposobów postępowania w razie awarii lub wypadku. Praca wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, skupieniem i dbałością o szczegóły związaną z podnoszeniem załadunku lub osób na odpowiednią wysokość.

Oferujemy kursy na kursy na podesty ruchome (przejezdne), podnośniki w kategorii IP:

 • wolnobieżne
 • samojezdne montowane na pojeździe
 • przewoźne
kursy na podnośniki podesty wrocław

podest ruchomy przegubowy

kursy na podnośniki wrocław dolny śląsk

podest ruchomy nożycowy

kursy na podesty koszowe wrocław dolny śląsk

podest ruchomy teleskopowy

kursy na podnośniki wrocław

podest ruchomy masztowy

Jeśli szukasz rzetelnego szkolenia, po którym z łatwością zdasz egzamin państwowy, skontaktuj się z nami już teraz!

PROMOCJA!

zamiast 590 zł zapłacisz 490 zł*!

*umożliwiamy płatność ratalną bez konieczności pierwszej wpłaty

Szkolenie obejmuje okres przygotowawczy kursantów, przygotowanie właściwej dokumentacji, organizację egzaminów przed państwową komisją Urzędu Dozoru Technicznego po przekazanie zaświadczeń kwalifikacyjnych Urzędu Dozoru Technicznego. W 2019 roku opłata za egzamin UDT wynosi 175 zł.

 

Przebieg szkolenia

Kurs przyszłych operatorów odbywa się dwuetapowo:

 • część teoretyczna, podczas której zapoznaje się z tematyką związaną z obsługą podestów ruchomych oraz materiałami wymaganymi przez Urząd Dozoru Technicznego,
 • część praktyczna, kursant zdobywa manualne umiejętności obsługi podestów ruchomych

Po ukończonym szkoleniu wydajemy zaświadczenie o ukończeniu kursu, które umożliwia podejście do egzaminu państwowego. Chęć przystąpienia do egzaminu wymaga złożenia wniosku w oddziale Urzędu Dozoru Technicznego oraz uiszczenia opłaty, która na dzień dzisiejszy wynosi 175 zł. Egzamin odbywa się w naszej placówce na urządzeniach, które są dobrze znane kursantom.

Egzamin państwowy przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego

Po zdaniu egzaminu państwowego kursant otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne (czyli uprawnienia) wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Zaświadczenie kwalifikacyjne jest bezterminowe i obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W nowelizowanej obecnie ustawie o dozorze technicznym przewiduje się jednak wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych na okres 5 lat. O ile w okresie 5 lat operator będzie obsługiwał UTB łącznie przez okres minimum 2 lata uprawnienia zostaną mu przedłużone na okres następnych 5 lat, bez ponoszenia żadnych opłat.

egzamin-udt

Praca za granicą

Na terytorium Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, obowiązuje dyrektywa 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. na podstawie której uznawane są wzajemne uprawnienia.Na wniosek osoby, która potrzebuje potwierdzenia swoich kompetencji Firma MARKO może wydać również certyfikat międzynarodowy. Certyfikat jest ważny 5 lat.flaga-polska-ue

Warunki przyjęcia na kurs na podnośniki

 • ukończona szkoła podstawowa
 • ukończone 18 lat
 • świadectwo lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych
  (kursant może liczyć na naszą pomoc i pozyskać zaświadczenie u naszego lekarza zakładowego w siedzibie firmy)
 • badania wysokościowe

Nie wymagamy:

 • prawa jazdy
 • orzeczenia psychologicznego
 • średniego wykształcenia

Preferujemy indywidualny tok nauczania, dzięki któremu całą uwagę poświęcamy jednemu kursantowi, a system dydaktyczny jest dostosowany do jego umiejętności i potrzeb. Spotkania ustalamy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17 oraz soboty od godzinach 9-13.

Czas trwania kursu na podesty ruchome, podnośniki wynosi w granicach 4-6 dni.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu

Udzielamy wszelkich informacji osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną. w zakładce Kontakt znajduje się formularz zgłoszeniowy wymagany u przyszłych kursantów.

MARKO

ul. Tęczowa 79-81
53-601 Wrocław
woj. Dolnośląskie
tel. 668 995 935
e-mail: szkolenianawozki@wp.pl
NIP: 8992494681